Историја

2021 година

Продолжи да работиш

2018 до 2020 година

Годишникот на фоки достигнува до милиони

Дек.2017 година

Преместување на новата фабрика

сеп.2015 година

Месечното производство достигнува 300 комплети

ноември 2013 година

Изградете ја работилницата

Октомври 2008 година

Лејсон ја започнува канцеларијата