Контрола на квалитет

Процес на инспекција

Прв примерок состанок

Важно е да се испратат сите стандарди за квалитет до сите работници

IQC

Контрола на квалитет на дојдовни

IPQC

Контрола на квалитетот на процесот на внесување

OQC

Појдовна контрола на квалитет

zGZAdC4WNS_small