Политика за враќање и размена

За време на гарантниот период, Лејсон ќе ја испрати новата замена бесплатно ако е поради хардверски проблем откако ќе потврдиме и ќе ја покрие таксата за испорака за испораката за замена, купувачот само треба да соработува за да ја испрати оштетената назад во нашата фабрика.

За проблематичната рекламна машина, таа се враќа во фабрика за поправка.Лејсон ќе биде одговорен за трошоците што произлегуваат од таквата репарација, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на трошоците за нови делови и испорака на производи или делови од нас до Купувачот.

Надвор од машината за гарантниот период, Лејсон ќе обезбеди сервис за одржување и техничка поддршка (Хардвер и други можни трошоци, Лејсон нема да сноси одговорност)