Видео

LED транспарентен дисплеј

LED транспарентен дисплеј

Препознавање лице

Автоматски киоск за диспензерот за дезинфекција на раце

Паметно огледало

Интерактивен киоск со екран на допир

Табела со екран на допир

Киоск со екран на допир за самопослужување

Рекламен плеер монтиран на ѕид

Дигитална сигнализација на подот

Надворешен дисплеј

LCD видео Ѕид